Hoa Cầm Tay Cô Dâu có quyền thay thế hợp lý một số loại hoa, trường hợp các loại không có sẵn ở Việt Nam trong mùa. 

Tuy nhiên, Hoa Cầm Tay Cô Dâu luôn cố gắng hết mình để tạo ra sản phẩm theo đúng thiết kế nhất, dựa trên mô tả trong đơn đặt hàng. Một số loại hoa đặc biệt có thể được mô tả trong đơn hàng, hoặc bằng lời hoặc trong nội dung của mục Cách Lựa Chọn Hoa. Tùy theo vùng, số lượng cành hoa không đảm bảo và có thể thay đổi.

Trường hợp thay thế, Hoa Cầm Tay Cô Dâu vẫn thực hiện bằng cách sắp xếp bố cục hoa phù hợp để có được hình dạng thiết kế tương tự. Trừ trường hợp nhà cung cấp hoa đã chỉ rõ rằng không thay thế. Hoa  khác chủng loại và màu sắc nhưng hình dáng và kích thước giống, có thể được sử dụng để thay thế. Do đó, màu sắc và hiệu quả tổng thể của sản phẩm vẫn được đảm bảo, không thay đổi nhiều.

Ưu tiên thay đổi dựa theo thứ tự sau: sở thích màu sắc, phong cách tổng thể, các loại hoa cụ thể. Trong đó, bố cục sắp xếp hoa sẽ luôn được ưu tiên hơn màu sắc.

Chúng tôi khuyến khích khách hàng cung cấp thêm lựa chọn thứ hai trong phần mô tả của đơn đặt hàng đề phòng trường hợp gặp khó khăn không thể cung cấp hoa đúng như yêu cầu.

Đơn đặt hàng luôn đảm bảo mang lại giá trị đến khách hàng.

Bất kỳ khiếu nại về chất lượng, cần phải được phản ánh trong vòng 2 tuần sau khi giao hàng. Hãy chụp một hình ảnh và gửi đến Email chúng tôi, để đảm bảo cơ sở cho việc khiếu nại.

Bất kỳ khiếu nại về giao hàng không tới nơi, cần phải được phản ánh trong vòng một tháng từ ngày giao hàng. Khiếu nại nhận được sau khoảng thời gian trên sẽ được xem xét trên cơ sở cá nhân.