HOA CẦM TAY CÔ DÂU CAM KẾT SẼ HOÀN TOÀN BẢO MẬT CÁC THÔNG TIN RIÊNG TƯ CỦA KHÁCH HÀNG.

Thông tin cá nhân

Người nhận có thể là một cá nhận hoặc một tổ chức phi doanh nghiệp.

Mục đích và phạm vi thu thập

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại Hoa Cầm Tay Cô Dâu, Khách hàng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số điện thoại liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Hoa Cầm Tay Cô Dâu không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo. 

Bên cạnh đó, Hoa Cầm Tay Cô Dâu sẽ thu thập hợp pháp các thông tin cá nhân về người nhận, được cung cấp bởi chính khách hàng, để hoàn thành đơn đặt hàng. Các thông tin cá nhân bao gồm: Họ tên, Số điện thoại liên lạc, Địa chỉ…

Phạm vi sử dụng

Hoa Cầm Tay Cô Dâu thu thập và sử dụng thông tin cá nhân Khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách riêng tư” này. 

Thông tin cá nhân thu thập được bằng bởi Hoa Cầm Tay Cô Dâu sẽ được sử dụng cho các mục đích chính và cho bất kỳ mục đích nào khác nếu nó có liên quan trực tiếp đến mục đích chính, hoặc khách hàng và người nhận muốn thông tin này được sử dụng. Mục đích chính cho việc thu thập thông tin cá nhân là để chúng tôi có thể giao hàng tận nơi.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Khách hàng dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, sms, thông tin về kỹ thuật và bảo mật…

Xin hãy lưu ý rằng website của chúng tôi có chứa liên kết đến các website khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng riêng, báo cáo riêng tư, hoặc nội dung của bất kỳ trang web khác.

Cá nhân có quyền biết những loại thông tin gì được lưu giữ và thu thập.

Chúng tôi có quyền thay đổi cách mà chúng tôi thu thập, truyền tải và xử lý những thông tin cá nhân của người sử dụng mà chúng tôi cho là cần thiết. Do đó, chính sách này có thể được sửa đổi để phản ánh những thay đổi mới nhất. Việc bạn sử dụng website của chúng tôi chứng tỏ rằng bạn chấp thuận các điều khoản của Chính sách về Quyền riêng tư hoặc mọi sửa đổi của chúng tôi.